img slider img slider img slider

Най-посещаваните

link Банка за съхранение на стволови клетки. Банка за съхранение на стволови клетки. (2021/9/18 2:19:25)

feed Стволовите клетки и болестта на паркинсон (2021/7/5 8:13:45)
Болестта на Паркинсон е неврологично заболяване, характеризирано с дегенерация на допаминергичните (произвеждащи допамин) неврони в субстанция нигра. На този етап болестта не може да бъде излекувана, т.е. дегенеративните процеси в субстанция нигра не могат да бъдат спрени. Успешно се прилага симптоматично лечение: въпреки че източникът на заболяването е неизвестен и не може да се премахне, симптомите могат да се смекчат или премахнат с комбинация от фармакологична терапия, психотерапия, физиотерапия и (когато се налага) неврохирургична намеса. Симптоматичното лечение облекчава симптоматиката значително и позволява на пациентите да водят пълноценен живот въпреки заболяването си. Във фармакотерапията се прилагат предимно леводопа (прекурсор на недостигащия допамин) и допаминови агонисти (вещества, „имитиращи“ или засилващи естественото въздействие на допамин в мозъка). Към неврохирургичните методи за терапия се числят оперативното премахване на участъци от мозъка с патологично повишена активност или имплантиране на невронални пейсмейкъри, които потискат абнормалната активност. В практиката неврохирургичните методи се прилагат, ако и когато ефектите на фармакотерапията са недостатъчни. Психотерапията се прилага, за да редуцира когнитивните дефицити на пациентите (клинична невропсихология) или при диагноза на депресия. Физиотерапията (често подценявана както от пациентите, така и от лекуващите ги професионалисти) се прилага за редуциране на моторната симптоматика. Изследователска организация с нестопанска цел в Хюстън Hope Biosciences Фондация за изследване на стволови клетки (HBSCRF) е получила разрешение от американската администрация по храните и лекарствата (FDA) за клинично изпитване във Фаза II за оценка на ефикасността и безопасността на множество интравенозни вливания на алогенни мезенхимни стволови клетки , получени от мастна тъкан, за подобряване на ежедневните дейности и качеството на живот при пациенти с болестта на Паркинсон, съобщава businesswire.com . Това проучване, включващо 60 пациенти е второто разрешение за клинично изпитване на FDA за Паркинсон за компанията, която вече е в ход и с плацебо проучване с 24 пациенти, използващо автоложни мезенхимни стволови клетки, получени от мастна тъкан. HBSCRF ще стане първата изследователска организация в САЩ, която ще проведе едновременни проучвания, изследващи ефектите от администрирането на собствените клетки на пациента (автоложни) и донорните клетки (алогенни) при едно и също заболяване. „Трябва да проучим всеки аспект на начина, по който мезенхимните стволови клетки, получени от мастна тъкан, действат при това заболяване“, казва основателят на HBSCRF Дона Чанг. „Основният ни фокус на изследване винаги е бил върху автоложните стволови клетки , но в COVID, например, когато проведохме три едновременни проучвания за превенция и лечение, се натъкнахме на ситуация, при която хората се нуждаеха от клетки, но нямаха такива. За да обслужваме тези пациенти, ние навлязохме в света на алогенните изследвания и открихме, че са безопасни. Трябва да признаем, че има множество пациенти, които се нуждаят от помощ незабавно и биха могли да се възползват от използването на алогенни клетки. Считаме за наша отговорност да проучим възможностите и се надяваме, че тези изпитания ще дадат ценна информация поотделно и като набор от изследвания“. Участниците в проучването за Паркинсон могат да бъдат мъже или жени, трябва да са на възраст между 45-80 години и трябва да са били диагностицирани с лека до умерена степен на Паркинсон най-малко две години преди началото. Към днешна дата HBSCRF е получила разрешение за FDA за 20 клинични проучвания в 11 болестни области, включително превенция и лечение на COVID-19, болест на Алцхаймер, травматично мозъчно увреждане (TBI), болест на Паркинсон, амиотрофична латерална склероза (ALS), първична странична склероза (PLS ), тежък остеоартрит, както пълно, така и непълно увреждане на гръбначния мозък, церебрална парализа, хронична мускулно-скелетна болка и лупус. Стартирал през март 2020 г., през първата си година на действие HBSCRF администрира близо 100 милиарда клетки с нулево зареждане на пациентите. The post Стволовите клетки и болестта на паркинсон appeared first on Future Health .

Избрани сайтове

ВИП сайтове